Творчі, креативні, завзяті

Творчі, креативні, завзяті
Життєве кредо філологів:"Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати - мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини! Знай, люби, розумій, поважай! Тільки той може бути вчителем, хто має добре серце і душу!"
Педагогічне кредо: "Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення, добра"

Досвід роботи колегіуму

Створення акмеологічного простору колегіуму «Елінт» як школи життєтворчості розпочато з прийняттям Нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, основною особливістю якого є орієнтація вимог до рівня підготовки випускників на досягнення компетентностей. В основу створення концепції розвитку Колегіуму життєтворчості взято акмеологічний підхід до змісту освіти, технології навчання, виховання й управління.
Інноваційна розробка полягає в модернізації колегіуму як цілісної системи, що реалізується шляхом упровадження акмеологічних технологій та особистісно зорієнтованого підходу в організацію навчально-виховного процесу.
Методична проблема закладу «Педагогічна майстерність як домінанта розвитку професіоналізму, життєтворчості вчителів і колегіантів в умовах інноваційного простору школи нового типу» зумовила пошуково-дослідницьку діяльність педагогічного колективу та створення моделі акмеологічного простору.
На сучасному етапі рушійною силою здійснення інноваційної діяльності колегіуму є вдосконалення власного акмеологічного простору (рис.1), який сприяє успішному впровадженню фундаментальних нововведень у систему освіти та дозволяє перевести управлінську, методичну та навчально-виховну діяльність на новий шабель розвитку. Управління розвитком в умовах єдиного простору відбувається в контексті акмеологічних ідей. (додаток 1)...

Немає коментарів:

Дописати коментар