Творчі, креативні, завзяті

Творчі, креативні, завзяті
Життєве кредо філологів:"Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати - мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини! Знай, люби, розумій, поважай! Тільки той може бути вчителем, хто має добре серце і душу!"
Педагогічне кредо: "Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення, добра"

середа, 29 березня 2017 р.


Досвід

Школа життєтворчості
Створення акмеологічного простору колегіуму «Елінт» як школи життєтворчості розпочато з прийняттям Нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, основною особливістю якого є орієнтація вимог до рівня підготовки випускників на досягнення компетентностей. В основу створення концепції розвитку Колегіуму життєтворчості взято акмеологічний підхід до змісту освіти, технології навчання, виховання й управління.
Інноваційна розробка полягає в модернізації колегіуму як цілісної системи, що реалізується шляхом упровадження акмеологічних технологій та особистісно зорієнтованого підходу в організацію навчально-виховного процесу.

неділя, 25 вересня 2016 р.


В основі діяльності кафедри вчителів української мови та літератури є проектна технологія.Уся робота в 2016-2017 році буде спрямована на реалізацію проблемної теми кафедри (проекту):«Акмеологічна модель вчителя-філолога для розвитку компетентностей і життєтворчості колегіантів у створеному інноваційному просторі колегіуму».
Мета проекту:створити простір для професійного зростання вчителяі стимулювання пізнавальної діяльності учнів. Навчити і виховати компетентністно обдарованого випускника у школі життєтворчості.Розробити досконалу систему роботи професійної майстерності педагогів для підвищення мотивації до навчання, виховання компетентного обдарованого учня.
Завдання проекту:
 Розвитокпрофесійноїсамосвідомісті.
 Здійснення самоосвіти, саморозвитоку, самовдосконалення, самоконтролю.
 Моделювання стратегій для досягнення вершин індивідуальної, групової та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів і професійної діяльності вчителів, їхньої творчості.
 Вибір педагогом способів своєї діяльності з урахуванням мотивів, ціннісних орієнтацій, цілей.
 Розробка акмеологічної моделі вчителя.
 6.Створення інноваційного простору.
Тривалість проекту: довгостроковий (2015-2018)
Тип проекту: творчий
Шляхи реалізації проекту.Використовувати сучасні інноваційні технології навчання; вдосконалювати навички самоосвітньої діяльності самоаналізу; обміну досвідом.Провести анкетування вчителів щодо використання методів мотивації навчальної діяльності на уроках.Вдосконали структурно-функціональну модель компетентного обдарованого учня. Пошук теоретично-практичних матеріалів, порад. Спланувати вчителями систему роботи на уроках мови та літератури з упровадженням простору для підвищення мотивації до навчання у колегіантів. Очікуваний результат. Підвищення мотивації колегіантів до навчання на уроках української мови та літератури; забезпечення умов, спрямованих на розкриття і розвиток творчого компетентного учня в умовах школи життєтворчості; позитивна динаміка щодо якості знань, вмінь, навичок. Професійний ріст педагогів в умовах педагогічної майстерні.
Прогнозований результат:створення і реалізація акмеологічної моделі вчителя-словесника. Підвищення рівня успішності з української мови та літератури колегіантів середньої та старшої ланки. Підвищення творчих здібностей учнів, виховання компетентної молоді.Сформована національно свідома, духовно багата мовна особистість, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Створення «банку» матеріалів щодо теми.Видання міні-посібника.